Atasozu.org


Zengine varıp da pabuç çevireceğine, fakire var da dömen çevir!

Fakirle evliliğin, ev idaresi açısından kadın yönünden olumlu yönü de olabileceğin vurgu yapılmaktadır.


İngilizce: Instead of getting rich and turning shoes, there’s the poor and turn them!