Atasozu.org


Zemherinin hoşluğuna, Osmanlı’nın dostluğuna erilmez.


İngilizce: The kindness of zemherin, the friendship of the Ottomans is not reached.