Atasozu.org


Zemheride yağmur yağmadan zehir yağması iyi.


İngilizce: It’s good that poison rains before it rains in Zemheride.