Atasozu.org


Zemheride yağmur yağmadan kan yağması iyi.


İngilizce: It’s good to have blood without raining in Zemheride.