Atasozu.org


Zemheride sür de çalı ile sür.

İyi verim alabilmek için tarlayı zemheride her halde sürmek gerekir. Derin, dikkatli
sürülmese, şöyle bir yüzeyden olsa bile.


İngilizce: Rub it in the zemheride and drive it with the bush.