Atasozu.org


Zemheride kar yağmadan zehir yağması iyi.

Zemheride kar, yağmur yağarsa çiftçilerin o mevsimdeki tarla işlerini yapmalarına, tarlayı sürmelerine engel olur. Bu yüzden o yıl iyi ürün alınamaz.


İngilizce: It’s good that zemheride doesn’t snow and poison.