Atasozu.org


Zayi olan koyunun kuyruğu büyük olur.

Kaçan balık büyük olur.


İngilizce: The weak sheep has a big tail.