Atasozu.org


Zatı Memduh olanın sıfata ihtiyacı yoktur.


İngilizce: The zat Memduh does not need an adjective.