Atasozu.org


Varsa hünerin, her yerde vardır yerin.


İngilizce: If you have a skill, you’re everywhere.