Atasozu.org


Varsa eşin rahattır başın, yoksa eşin zordur işin.


İngilizce: If you have a wife, your head is comfortable, or your wife is hard to do.