Atasozu.org


Var mı pulun, herkes kulun; yok mu pulun, dardır yolun

Varlık, zenginlik, mal-mülk herkesi kendine çeker. Bunları kim elinde tutuyorsa, insanlar onun etrafında pervane olur, herkes ona yaklaşır, hizmet eder, saygı gösterir, emrine koşar. Yoksul kişide ise ne para pul, ne de mal-mülk vardır. Bu sebeple onların yüzüne kimse bakmaz; ömürlerini sıkıntı, darlık ve yokluk içinde geçirirler. Hatta kimi zaman çektikleri bu sıkıntılar yüzünden bunalıp deli bile olabilirler.

bk. “Paran varsa, cümle âlem kulun; paran yoksa, tımarhane yolun”


İngilizce: Do you have a stamp, everyone’s a servant; Don’t you stamp, narrow the road