Atasozu.org


Ürümesini bilmeyen it, sürüye kurt getirir.

Beceriksiz kimseler iyilik yapayım derken çoklukla hem kendilerini, hem de başkalarını zarara sokarlar.

Ölçülü, hesaplı konuşmasını bilmeyen kişi, durup dururken başına dert açar ve çevresindekiler için tehlikeli bir durum yaratır.


İngilizce: The mutt, who doesn’t know how to breed, brings wolves to the herd.