Atasozu.org


Ummadığın taş baş yarar.

Elinden bir iş gelmez sandığımız kişi, kendisinden umulmayan önemli işler yapabilir. Küçük ve önemsiz görülen kişi ya da nesneler, çoğu kez büyük etkiler yaparlar; umulmadık işler görürler.


İngilizce: The stone you didn’t expect is a head of head.