Atasozu.org


Ulu sözü dinlemeyen, uluya kalır.

Büyük sözü dinlemeyen kimse, türlü türlü sıkıntılara düşer; sızlanır durur. Büyüklerin, erdemli kişilerin uzun tecrübelere dayanan sözlerine ve uyarılarına kulak asmayan kimse, türlü çıkmazlarla karşılaşır ve sonunda sızlanıp durur.


İngilizce: Those who don’t listen to the great word are left to the great.