Atasozu.org


Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.

Bir malın ucuz olması birtakım nedenlere dayanır: Ya modası geçmiştir, ya çürüktür, ya kaba ve kullanışsızdır, ya da bol bulunan bir nesnedir… Pahalı olmasının da nedenleri vardır: Ya yeni çıkmıştır, ya sağlamdır, ya biçimli ve kullanışlıdır, ya da az bulunan bir nesnedir. Alışverişte bütün bunlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir malın fiyatı niteliğine göredir. Bu sebeple ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkmamalıdır. Çünkü ucuz olan çürük, kötü ve dayanıksız olur çoklukla; pahalı olan da kaliteli, değerli ve sağlamdır.


İngilizce: There are cheap, there are illeti, there are wisdom.