Atasozu.org


Ucuz etin yahnisi yavan olur.

Ucuz mal kötüdür. İstenildiği gibi yararlanmaya elverişli değildir.


İngilizce: Cheap meat stew is insipid.