Atasozu.org


Ucuz etin yahnisi tatsız olur.

Ucuz mal kötüdür. İstenildiği gibi yararlanmaya elverişli değildir.


İngilizce: Cheap meat stew is unpleasant.