Atasozu.org


Ucuz etin suyu tatsız olur.

Ucuz mal kötüdür. İstenildiği gibi yararlanmaya elverişli değildir.


İngilizce: Cheap meat is unpleasant.