Atasozu.org


Üç elli, yaz belli.

Üç kez elli gün, kasım ayının 8’inde başlar, 150 gün sonra (yani nisan ayının 6. günü “artık yıllarda 5. günü”) biter. Böylece üç kez elli gün geçer. O zaman havanın belirli olarak ısındığı görülür.


İngilizce: Three-handed, summer is clear.