Atasozu.org


Tok ağırlamak güç olur.

Karnı tok olanlara yemek beğendirmek kolay değildir. Bunlar, ikram edilen en lezzetli yiyeceklere karşı bile isteksizdirler.


İngilizce: It’s hard to have a full one.