Atasozu.org


Tilkinin gezip dolaşıp geleceği yer, kürkçü dükkanıdır.

Bir kişi, ne kadar kendi havasında yaşarsa yaşasın, istediği işi yaparsa yapsın, sonunda, bağlı bulunduğu çevreye ve işe dönmek zorunda kalır.


İngilizce: The place where the fox wanders and comes from is the fur shop.