Atasozu.org


Tilki erişemediği üzüme hevengim olsun demiş.

Kedi, uzanamadığı ciğere `pis’ der.


İngilizce: The fox said to have a hevengim to the grape he couldn’t reach.