Atasozu.org


Tencere demiş: Dibim altın. Kaşık demiş: Ben neredeyim?

İçyüzünü iyi bilen kimseye karşı, kusurlarını gizlemeye çalışan ve yüksek nitelikleri bulunduğunu söyleyerek övünmeye kalkışan kişi, gülünç duruma düşer.


İngilizce: The pot said: My bottom is gold. Spoon said: Where am I?