Atasozu.org


Temiz iş altı ayda çıkar.

Doğru dürüst yapılması istenen iş, çarçabuk bitirilemez. Uzun zaman ister.


İngilizce: Clean work comes out in six months.