Atasozu.org


Temel taşı temelde, köşe taşı köşede gerek.

Herkes özel durumuna ve uzmanlığına göre en yararlı olduğu alanda yer almalıdır.


İngilizce: The cornerstone is basically the cornerstone.