Atasozu.org


Tembele iş buyurursan sana akıl öğretir.

Tembel, kendisine buyurulan işi yapmamak için, ya onun yapılmasına gereklik bulunmadığını söyler; ya da buyurulan biçimde değil, kendisinin işine gelen biçimde yapmayı önerir.


İngilizce: If you order a job for the lazy, he’ll teach you the mind.