Atasozu.org


Taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olur.

Taş düştüğü yerde ağırdır (Taş yerinde ağırdır). Herkes, her şey kendi çevresinde önem taşır. Çünkü kişi bulunduğu yerde tanınmış, kendisine bir çevre edinmiş, hatırı sayılır bir yere gelmiştir. Yabancısı olduğu bir yerde yeterince tanınmadığı gibi kıymeti de bilinmez. Bk. “Ağaca çıkan keçinin, dala bakan…”


İngilizce: The goat that comes out of the stone has a goat that climbs a tree.