Atasozu.org


Tas yere düşmeden çınlamaz.

Ortada dolaşan dedikodu, büsbütün asılsız olamaz. Kötü bir iş yapılmış olmasaydı böyle söylentiler ortaya çıkmazdı.


İngilizce: The stone doesn’t ring until it hits the ground.