Atasozu.org


Taş taşa söylenir.

İnsanlar önemli, büyük işleri, birbirlerine dayanarak başarırlar.


İngilizce: Stone is sung in stone.