Atasozu.org


Taş altında olmasın da dağ ardında olsun.

Ayrılık zordur. Ancak bir tesellisi vardır: Uzakta, dağların ardında bulunan sevdiğimize günün birinde kavuşabiliriz. Tanrı ölüm ayrılığı vermesin.


İngilizce: Not under the stone, but behind the mountain.