Atasozu.org


Tarlayı koçan zapt etmez, saban zapt eder.

Elinizde tarlanın sadece tapusu bulunmakla malınız var sayılmaz. Onu ekip biçebiliyorsanız malınız var demektir.


İngilizce: The cob doesn’t contain the field, the plough does.