Atasozu.org


Tarhuncuya tarhun satılmaz.

Tereciye tere satılmaz. Bir işin ustasına o işi nasıl yapacağı öğretilmez.


İngilizce: Tarhuncuya tarragon is not sold.