Atasozu.org


Tamah varken müflis acından ölmez.

Elinde avucunda bir şey bulunmamakla birlikte küçük kazançları beğenmeyen kişi, büyük kazanç hayaliyle geçinir.


İngilizce: He doesn’t die of pain when he’s in tamah.