Atasozu.org

"yiğit" ile ilgili atasözü sonuçları

Bir yiğit kırk yılda gelir meydana, erebilene aşk olsun.

“Bir yiğit kırk yılda gelir meydana, erebilene aşk olsun” atasözü, bir kişinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak, başarıya ulaşmak veya büyük […]

Et kanlı gerek, yiğit canlı.

“Et kanlı gerek, yiğit canlı” atasözü, yaşamın zorluklarına ve zor zamanlara rağmen ayakta kalmak ve direnmek gerektiğini anlatır. Bu atasözü, […]

El, adamı cömert der maldan eder, yiğit der candan eder.

Bu atasözü, kişinin elindeki maddi zenginliklerinin yanı sıra, gerçek bir cömert ve yiğit kişi olup olmadığının da önemini vurgulamaktadır. Kişinin […]

Yiğit yiğide at bağışlar.

Yiğit yiğide at bağışlar, Türk kültüründe yaygın bir atasözüdür ve genellikle cömertliği ve yardımseverliği ifade eder. Bu atasözü, bir kişinin […]

Yiğit yarasına yiğit katlanır.

“Yiğit yarasına yiğit katlanır” atasözü, Türk kültüründe sıklıkla kullanılan bir deyimdir. Bu atasözü, kişilerin zorlu durumlarda ya da acı verici […]

Yiğit meydanda belli olur.

Yiğit meydanda belli olur atasözü, toplumda kişilik ve karakterin ortaya çıkmasının ancak zor durumlar veya zorlu mücadelelerle olabileceğini vurgulayan bir […]

Yiğit lakabıyla anılır.

“Yiğit lakabıyla anılır” atasözü, yiğitlik kavramının önemini ve insanların karakterlerinin takdir edilmesindeki etkisini vurgular. Bu atasözü, bir kişinin hayatında yapmış […]

Yiğit evlendiği gün… Gelin sevildiği gün… At eyerlendiği gün… İt yediği gün…

Bu atasözü, çeşitli olayların özel günlerle ilişkilendirilmesi yoluyla, insan hayatındaki önemli anları vurgulamaktadır. Genellikle, kişinin hayatındaki dört önemli olayı vurgular. […]

Yiğit ekmeğiyle yiğit beslenir.

“Yiğit ekmeğiyle yiğit beslenir” atasözü, yiğitliğin, cesaretin ve dayanıklılığın önemine vurgu yapar. Atasözü, bir kişinin yiğitlikle dolu bir hayat sürdürebilmesi […]

Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer.

“Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer” atasözü, hayatta başarılı olmak için cesaretin ve sabrın önemini vurgular. Birçok fırsat insanın kapısını […]

Yiğit arkasından vurulmaz.

“Yiğit arkasından vurulmaz” atasözü, kişinin arkasından haince davranışlarda bulunmayı yargılar. Aslında bu söz, sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal veya […]

Yiğidim yiğit olsun da yerim kaya gibi olsun.

Bu atasözü, bir kişinin güçlü ve sağlam bir karaktere sahip olması gerektiğini ifade eder. “Yiğit” kelimesi cesur ve korkusuz bir […]

Yiğidim yiğit olsun da yerim çalı dibi olsun.

“Atasözleri” genellikle birçok hikaye ve deneyimle şekillenmiş, özlü, öğüt verici ifadelerdir. “Yiğidim yiğit olsun da yerim çalı dibi olsun” atasözü […]

Yiğidim yiğit olsun da durağım kaya gibi olsun.

“Yiğidim yiğit olsun da durağım kaya gibi olsun” Türk kültüründe sıklıkla kullanılan bir atasözüdür. Atasözü, insanların yiğit, cesur ve kararlı […]

Yigit başından devlet ırak değildir.

“Yiğit başından devlet ırak değildir” Türk kültüründe sıklıkla kullanılan bir atasözüdür. Bu atasözü, bir insanın kendi özellikleri ve kişisel nitelikleriyle […]

Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur.

İngilizce: From his beautiful eyes, his valiant word.

Vuran mı yiğit, vur diyen mi? – Vur diyen.

Eylemde bulunan, buyruk kuludur. Asıl sorumluluğu onu eyleme geçiren yüklenmiştir. İngilizce: The one who hits or the one who says […]

Ürkütme kurbağayı, yiğit edersin.

Genelde kimseye zararı olmayan ve kendi halinde olan insanlara zarar verilmemelidir. Ne kadar uysal da gözükseler korktuklarında aşırı tepki verebilir, […]

Cömert derler, maldan ederler, yiğit derler candan ederler.

Eloğlu insanı cömert diye pohpohlar. Bundan hoşlanan kimse de cömertliğini göstermek için bol para harcar. Şuna buna armağanlar verir, ziyafetler […]

Ceviz gölgesi yavuz gölgesi, söğüt gölgesi yiğit gölgesi.

  İngilizce: Walnut shadow, slow shadow, willow shadow, valiant shadow.