Atasozu.org

"tutulur" ile ilgili atasözü sonuçları

El eliyle yılan tutulur.

“El eliyle yılan tutulur” atasözü, bir işi yapmak için gereken beceri, yetenek veya deneyim olmadan yapılan işlerin zorluğunu ifade eder. […]

Hayvan yularından, insan ikrarından tutulur.

Yular, bir hayvanın idare edilmesinde oldukça önemlidir. Bir yere döndürülmesi, çekilip götürülmesi, bir yere bağlanıp tutulması yular vasıtasıyla olur. Bir […]

İnsan ikrarından, hayvan yularından tutulur.

Söylediği söz, kişiyi bağlar. Buna uymayan bir davranışta bulunmak istese kendisine hemen bu söz anımsatılır. Onun için söylediğinin dışına çıkamaz. […]

İnsan sözünden, hayvan yularından tutulur.

Söylediği söz, kişiyi bağlar. Buna uymayan bir davranışta bulunmak istese kendisine hemen bu söz anımsatılır. Onun için söylediğinin dışına çıkamaz. […]

Zeyrek kuş iki ayağından tutulur.

Ayyar tilki art ayağından tutulur. İngilizce: The zeyrek bird is held on both feet.