Tilki erişemediği üzüme hevengim olsun demiş.

Kedi, uzanamadığı ciğere `pis’ der. İngilizce: The fox said to have a hevengim to the grape he couldn’t reach.