Mühür kimde ise Süleyman odur.

Bir işte kime yetki verilmişse baş odur söz ondan biter. Onun buyruğu geçer. Hz. Süleyman`ın peygamber ve hükümdar olduğunu belirten […]