Keskin sirke küpüne zarar verir.

“Keskin sirke küpüne zarar verir” atasözü, aşırı tepki veya saldırgan davranışların, kişinin kendi zararına yol açabileceğini ifade eder. Sirke, keskin […]