Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.

“Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez” atasözü, bir kişi veya grup, başka bir kişi veya gruptan farklı bir statüye veya avantaja […]