Ocaktır aşı pişiren, karıdır adamı şişiren.

İngilizce: It’s the cooker, the wife who cooks the vaccine, the wife inflates the man.