Atasozu.org

"Kaçanı hakkındaki atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Kaçanı kovalamazlar, yıkılanı vurmazlar.

“Kaçanı kovalamazlar, yıkılanı vurmazlar” atasözü, insanların genellikle kaçan veya düşen kişilere zarar vermek yerine onlara yardım etmeleri gerektiğini ifade eder. […]

Kaçanı kovmazlar, yıkılanı vurmazlar.

“Kaçanı kovmazlar, yıkılanı vurmazlar” atasözü, insanların genellikle kaçan veya zayıf durumda olan kişilere karşı daha toleranslı olduğunu, ancak güçlü veya […]