Güttüğü iki keçi, ıslığı dağı taşı tuttu.

İngilizce: The two goats he was moaning, the mountain stone.