İki kere iki dört eder.

Gerçek çok açık ve kesin olarak ortada. Tersini savunmak olanaksız. İngilizce: Two times two is four.