Atasozu.org

"ihtiyacı" ile ilgili atasözü sonuçları

Tatarın kılavuza ihtiyacı yoktur.

Yolunu, ne yapacağını bilen kimseye başkasının yardımı gerekmez. İngilizce: The tartar doesn’t need a guide.

Tatarın kılavuza ihtiyacı yok.

Yolunu, ne yapacağını bilen kimseye başkasının yardımı gerekmez. İngilizce: The tatar doesn’t need a guide.

Zatı Memduh olanın sıfata ihtiyacı yoktur.

İngilizce: The zat Memduh does not need an adjective.