Oğlumun hasta oluşuna yanmam, huyunun değiştiğine yanarım!

Önem vermemde, öncelik değişebilir anlamında İngilizce: I don’t get sick, I get sick, I get sick!