İki analı sütten, iki karılı bitten ölürmüş

İngilizce: He’d die of two-mother milk, two-wife edifying lice.