Atasozu.org

"içerisinde İplik geçen atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Eski kaçmış; iğne iplik geri getirmiş.

“Eski kaçmış; iğne iplik geri getirmiş.” atasözü, bir durumun ya da bir şeyin asıl önemli kısmının kaybolduğunu ve geriye sadece […]

İplik pazarında Fatmalığa kim?

Benzerleri çok olan kişi ya da nesnelere kimse önem vermez; ayrıcalık tanımaz. İngilizce: Who’s Fatima in the yarn market?