Beylik fırın has çıkarır.

“Beylik fırın has çıkarır” atasözü, kaliteli ve verimli bir yapı, kuruluş ya da işleyişin genellikle en iyi sonuçları üreteceğini ifade […]