Atasozu.org

"içerisinde dört geçen atasözleri" ile ilgili atasözü sonuçları

Dünya dört kulplu bir kazan, bir kulpundan tut da kazan.

“Dünya dört kulplu bir kazan, bir kulpundan tut da kazan” atasözü, hayatın farklı yönleri arasında bir denge kurmanın önemini vurgular. […]

Dört atanın dördü de hak.

“Dört atanın dördü de hak” atasözü, bir konuda farklı görüşlerin olduğu durumlarda, her bir görüşün haklı olduğunu ifade etmek için […]

Her yerde okka dört yüz dirhem

“Her yerde okka dört yüz dirhem” Türk atasözlerinden biridir ve çoğunlukla değer ölçüsüne yöneliktir. Bu atasözü, özellikle eski Türk toplumlarında […]

İki kere iki dört eder.

Gerçek çok açık ve kesin olarak ortada. Tersini savunmak olanaksız. İngilizce: Two times two is four.

Nereye gitsen okka dört yüz dirhem.

Bir mal kimi yerde daha ucuzdur, ama düşük niteliktedir. Kimi kişilerin gündeliği az, kimininki çoktur. Dikkat edilirse işleri de ona […]

Olan dört bağlar, olmayan dert bağlar.

Zengin giyinir, kuşanır, istediği gibi yaşar. Fakir ise yoksulluğun acısını çeker. Zengin, varlıklı kişi dilediği gibi yaşar; istediği gibi yer, […]

Okka her yerde dört yüz dirhem.

Nereye gitsen okka dört yüz dirhem. İngilizce: Okka, four hundred dirhams everywhere.