Atasozu.org

"ı" ile ilgili atasözü sonuçları

Doğuran avrat Azrail’i yenmiş.

“Doğuran avrat Azrail’i yenmiş” Türk kültüründe sıkça kullanılan bir atasözüdür. Bu atasözü, kadınların gücünü ve doğurganlıklarının önemini vurgular. Atasözü, kadının […]

Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.

İnsan hafızasının eksikliği unutkanlığıdır ve Unutkanlık insan halidir. İngilizce: Memory-i is malignant with human beings.

Sitte-i Sevir, kapıyı çevir.

Sitte-i Sevir’de hava çok bozuk ve fırtınalı olur. Dışarı çıkmamalı. İngilizce: Sitte-i Sevir, turn the door.

Sitte-i Sevir, her saati bir devir.

Sitte (Arapça) altı, Sevr (Arapça) boğa demektir. Sitte-i Sevr Boğa Burcunun altı günü, anlamını taşıyor ki güneşin Boğa Burcuna girdiği […]

Tebdil-i mekanda ferahlık var.

İnsan yer değiştirince ferahlar. Bulunduğu yeri veya çevreyi kimi zaman değiştirmek, daha değişik yerleri görüp gezmek insanın sıkıntısını giderir; ona […]

Cumhura muhalefet kuvve-i hatadandır.

Halkın tuttuğu bir davaya karşı çıkılmaz. İngilizce: Cumhura is the opposition incubator and the intour.

Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var.

Zalim, zulmüyle kalmaz. Zalimin zulmü karşılıksız kalmaz. İngilizce: If the oppressor has tyranny, the oppressed have God.